4 změny v ZP od 2023

08.02.2023

Pracovní prohlídky - minimální mzda - práce na dálku - sleva na dani

1. Pracovní prohlídky - tedy oblast pracovnělékařských služeb. Od 1. ledna došlo na základě novely k vyhlášce č. 79/2013 Sb. ke změnám v periodických pracovnělékařských prohlídkách. Pro nerizikové profese jsou periodické pracovnělékařské prohlídky zrušeny. (Jedná se zejména o profese vykonávající  práci v nerizikových kategoriích). Prohlídky budou uskutečněny pouze v příp., že si je zaměstnavatel, či zaměstnanec přeje/vyžaduje. Více informací se dočtete na webu Ministerstva zdravotnictví.

2. Minimální mzda a stravné - zde také, od 1. ledna došlo ke změnám, a tedy k navýšení minimální mzdy
Aktuálně o 1 100 Kč, 

  • z 16 200 Kč na 17 300 Kč měsíčně. 
  • z 96,40 Kč na 103,80 Kč na hodinu. 

Stejně tak dojde k navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro určité skupiny prací a samozřejmě tím dochází i k úpravám částek na stravné.

Malé ochytření: 
Minimální mzda stanovuje nejnižší možnou mzdu za libovolnou práci.
Zaručená mzda ji upřesňuje pro jednotlivé profese podle jejich náročnosti.

3. Práce na dálku - možnost pracovat na dálku nelze nařídit, nebo vynucovat. Lze ji vykonávat pouze na základě "dohody o práci na dálku". Avšak pozor, váže se s tím mnoho práv a povinností na obou stranách. 

4. Sleva na dani 5 % - novela zavádí slevu na pojistném pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají určité skupiny zaměstnanců se sjednanou kratší pracovní dobou. (Nejméně 8 hodin týdně a nejvíce 30 hodin týdně). Je tedy důležité aby u nich vznikla účast na zdr. pojištění. Výše slevy činí 5 % za kalendářní měsíc z vyměřovacího základu zaměstnance.

Jde o tyto skupiny zaměstnanců.

  • zaměstnanci starší 55 let;
  • zaměstnanci pečující o dítě mladší 10 let;
  • zaměstnanci pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby;
  • zaměstnanci, kteří se připravují na budoucí povolání studiem;
  • zaměstnanci, kteří v období posledních 12 měsíců nastoupili na rekvalifikaci;
  • zaměstnanci se zdravotním postižením; a
  • zaměstnanci mladší 21 let (pro tuto skupinu neplatí podmínka zkráceného úvazku).

V případě, že u jednoho zaměstnance je splněno více důvodů pro uplatnění slevy, může ji zaměstnavatel uplatnit jen jednou.

A jak na to? K uplatnění slevy je třeba, aby firma oznámila svůj záměr uplatnit slevu ČSSZ. Slevu je také třeba zohlednit v "Přehledu o pojistném".


Změn je samozřejmě více, proto doporučuji kontaktovat vaši mzdovou účetní, nebo právního zástupce. 

Přeji hodně štěstí a hlavně, ať vás nic nezaskočí 👍.