Finanční příspěvek na práci z domova?

04.04.2022

Věděli jste, že se jedná o tom, že by měl zaměstnavatel přispívat na domácí pracoviště?

Dle pracovní verze novely zákoníku by měl od ledna 2023 zaměstnavatel zaměstnanci pracujícímu na dálku, kompenzovat náklady s tímto spojené. Tato částka by se nezahrnovala do výdělku.

Navrhovaný paragraf počítá s částkou min. 2,80 koruny za každou započatou hodinu práce. Částku by na každý rok stanovilo ministerstvo ve vyhlášce, která by platila vždy od ledna.

A proč se to dělá?
Práci na dálku totiž zaručuje pracovníkům ve všech státech EU směrnice o rovnováze pracovního a soukromého života. Předpis má přispět ke sladění péče o děti a blízké se zaměstnáním. Česko a ostatní členské země mělo evropská pravidla zavést do praxe do začátku srpna 2022.

Příklad: 2,80 Kč za hod započaté práce x 8 pracovních hodin = 22,40 Kč/den

Bude-li zaměstnanec takto pracovat cca polovinu měsíce, tedy např. 11 dní = 246 Kč měsíc


Tak jak je i nyní běžné by práce na dálku měla být upravená písemnou dohodou
Měla by obsahovat zejména:  údaje o místě odkud bude zaměstnanec pracovat, rozsah práce, podmínky rozvržení pracovní doby, kdo a kdy přiděluje úkoly, jak jsou kompenzovány náklady.