Jak to chodí s neschopenkou - Covid-19

28.09.2021

Kdy, co a jak dlouho to trvá

pro začátek je dobré vědět, že: 

1. až 14. den nemocenské hradí náhradu mzdy zaměstnavatel

15. až ... den hradí nemocenskou stát (Okresní správa sociálního zabezpečení) 

Tedy dva různé pojmy - náhrada mzdy a nemocenská 🤗

Kolik 

  • Náhrada mzdy činí 60 % z redukovaného průměrného výdělku. Proplácejí se pouze pracovní dny a případně také svátky. Výše náhrady mzdy závisí na výši průměrného výdělku zaměstnance v předcházejícím čtvrtletí.

Jak

  • Od ledna 2020 již pracujeme jen s elektronickou verzí neshopenek - tzv. eNeschopenka. Zjednodušilo se tak předávání informací mezi lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ. 

Jak to probíhá: 

Lékař vystavuje pro nemocného zaměstnance 3 formuláře. 
1. a 3. v elektronické podobě - oba posílá na správu sociálního zabezpečení (zaměstnavatel o vystavené neschopence dostane notifikaci).

2. formulář dostane nemocný zaměstnanec od lékaře tištěný a měl by si ho uschovat pro případ kontroly ze strany správy sociálního zabezpečení.

Přesáhne-li doba nemoci 14 dnů, odesílá elektronicky zaměstnavatel státní správě soc. zabezpečení přílohu k žádosti o nemocenské, neboť logicky po 14. dnu následuje 15. a od této chvíle vyplácí Správa sociálního zabezpečení 😀


Nemocenská a onemocnění Covid-19 - karanténa

  • Má-li zaměstnanec nařízenu karanténu (onemocnění Covide-19), pak pobírá náhradu mzdy od prvního dne karantény.  V podstatě se postupuje stejně jako u běžné nemoci. 

  • Tedy: v prvních dvou týdnech náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a zaměstnanec je na 60 % prům. výdělku.  Od 15. dne trvání karantény vyplácí zaměstnanci peníze správa sociálního zabezpečení, a to stejným způsobem, jako by byl zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti.