Jaké dokumenty dostanete při odchodu ze zaměstnání

02.08.2022

Někdy se tomu říká výstupní dokumenty. Odcházející zaměstnanec by je měl dostat poslední den pracovního poměru. Nikoliv den následující, nebo po uzavření mezd v dalším měsíci.
Zaměstnanci by měli být na svůj odchod připravení a respektovat náročnost ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, tedy nejlépe být poslední den k dispozici na pracovišti. 

Dokumenty: 

  • Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání)
  • Evidenční list o důchodovém pojištění za daný rok (ELDP)
  • Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech - POZP (toto slouží jako podklad pro roční zúčtování daní)
  • Výplatní páska za poslední měsíc
  • Někdy i - výstupní formulář (potvrzující vrácení vybavení, či pracovních pomůcek), výstupní rozhovor (slouží ke zmapování zásadních důvodů k odchodu zaměstnance), agendový předávací formulář (pro předání informací o spravovaných agendách)