Nárok na volno při hledání nové práce

13.06.2021

Hledáte si novou práci? A víte, že máte možnost si v současném zaměstnání požádat o volno? 

Co si však před tímto krokem musíte uvědomit? 

Zaměstnavatel je sice povinen vám vyhovět a poskytnout vám volno, avšak končíte-li z vlastního rozhodnutí, bude to pro vás neplacené volno. 

Pouze v případě propuštění z organizačních nebo zdravotních důvodů vám musí zaměstnavatel platit i čas hledání nového místa. 

A na kolik dní, hodin, nebo dobu, máte tedy nárok?

Na nezbytně nutnou dobu 🤔. Počítejte s tím, že během výpovědní doby máte nárok nejvýše na 0,5 dne za každý pracovní týden.