Uvolnit zaměstnance na letní tábor jako vedoucího?

25.06.2022

Málokdo se s tím setkal ale jede-li váš zaměstnanec na dětský tábor, pak se jedná o překážku v práci z důvodu obecného zájmu. 🏐

Zaměstnavatelům, kteří poskytují svým zaměstnancům náhradu mzdy za působení na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zaměstnance lze uvolnit nejvýše na 3 týdny v kalendářním roce

Zaměstnanci by však měli vědět, že uvolnění na akce pro děti a mládež nesmí bránit vážné provozní důvody jejich zaměstnavatele. Během tohoto období přísluší zaměstnanci náhrada mzdy 💵 po dobu nejdéle 1 týdne.