Alex Filipová

VÍCE O MNĚ A S ČÍM MOHU FIRMÁM POMOCI

Jsem založením pragmatický optimista. 🌝

Nejsem snílek, nebo nadšený mileniál co si chce zkusit pilotovat raketu.🚀

Mám dlouholetou komplexní praxi ve firemním HR prostředí, systematický přístup a věřím ve fair play. 

Proto dnes mohu svým obchodním partnerům a kolegům nabídnout širokou škálu zkušeností. 

Více o mé praxi můžete nalézt na LinkedIn
Ve své praxi jsem se věnovala a věnuji  zejména těmto oblastem firemní personalistiky:

 • Výběr zaměstnanců - vyhledávám jak osobnostně, tak odborně vhodné kolegy pro vaši společnost. Pracuji s fakty, ověřuji data z praxe a je-li třeba, využívám i osobnostní, či motivační dotazníky. 
 • Značka zaměstnavatele - každá společnost má něco unikátního a já vám pomohu najít tu vaši zvláštnost, nebo to, čeho si u vás lidé nejvíce cení.
 • Talent pool/Klíčoví lidé/Nástupníci.
 • V rámci balancování týmového výkonu, atmosféry, či řešení neshod, nabízím i facilitaci, či řízenou diskusi.  
 • Pro výše uvedené aktivity využívám například Hoganovy testy, či GALLUP - Clifton Strengths. K interpretaci Hoganových testů disponuji certifikací.
 • Sestavuji a pro firmy řídím firemní benefitní programy.
 • Vedu agendy jazykových výuk vč. pomoci pro získávání certifikací o jazykové úrovni pro zaměstnance.
 • Přebírám péči o rozpočty, koordinaci dodavatelů a reporting.
 • Řeším i nastavování nových personálních systémů. 
 • Připravuji a realizuji pravidelná hodnocení. Roční, projektové, nebo pomocí 360° zpětné vazby. Na základě kompetencí, cílů, či úkolů.
 • Běžnou součástí mé práce personalisty je i pravidelné získávání zpětné vazby na spokojenost, angažovanost, či kvalitu onboardingu.
 • Dále řeším i pracovně právních záležitostí, spolupracuji se mzdovou účetní a v neposlední řadě i sestavuji metodiky, předpisy a řády.
 • Pomohu vám vytvořit firemní hodnoty, zapojit se do projektů týkající se sociální zodpovědnosti,
  či poradím jak pracovat s hendikepovanými kolegy
 • A protože nejen prací živ je člověk, je potřeba občas uspořádat firemní setkání, večírek, teambuilding, jak kdo chce. Tak i toho se umím chopit 🍾.Mgr. A. Filipová - Externí personalista.EU | © 2023