Hoganova profesní diagnostika - HOGAN ASSESSMENT

Novinka

Hoganova profesní diagnostika je jednou z nejkvalitnějších metod v oblasti profesní diagnostiky. Proto ji doporučujeme nejen jako nástroj při výběru vhodných zaměstnanců, tak také jako rozvojový nástroj pro jednotlivce, kteří se zajímají o svůj osobnostní růst. 

Diagnostika je absolvována online formou, stejně tak i interpretace.  

Jedná se tedy o soubor 3 testů, které popisují chování a motivace.

Balíček 3 testů: 8 500 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)
1 hodina interpretace (volitelné): 2 500 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

8 500,00 Kč
  • Vyplnění testů, jakožto i volitelná interpretace probíhá online formou.
  • Vyplnění každého testu vám zabere cca 30 - 40 minut a probíhá v online prostředí.                Zpravidla ne více jak 90 min. dohromady.
  • Testy jsou samozřejmě jazykově přizpůsobeny. Doporučujeme je zpracovávat v rodné řeči.
  • Interpretace 60 min., probíhá online formou Teams, Google meet a pod. 

Hogan je mezinárodní autoritou v hodnocení osobnosti a organizačním poradenství. Už více než 30 let pomáhá firmám dramaticky snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky najímání správných lidí, rozvoje klíčových talentů a hodnocení potenciálu vést.

Jedná se tedy o soubor 3 testů, které popisují chování a motivace.

JAK NA TO: Kompletní test Hogan Assessment se skládá ze tří testů, přičemž vyplnění každého z nich trvá cca 30 min. Testy je možno využívat i samostatně, avšak společně dávají velmi kvalitní pohled na charakteristiku, potenciální rizikové chování ale i motivační ukazatele.

  • Hoganův osobnostní dotazník (HPI) (Hogan Personality Inventory) - předpovídá úspěch v profesním životě. Měří vlastnosti osobnosti na 7 škálách – stabilita, sebeprosazování, sociabilita, kooperativnost, učenlivost, systematičnost a zvídavost.
  • Hoganův rozvojový test (HDS) (Hogan Development Survey) - odhaluje "temnou stránku" osobnosti a nežádoucí vzorce chování, které se mohou projevit ve stresových a náročných situacích. Výsledky z HDS slouží jako podklad pro koučování a individuální rozvoj.
  • Inventář motivů, hodnot a preferencí (MVPI) (Motives, Values, Preferences Inventory) odhaluje vnitřní hodnoty, preference a hodnoty. Pomocí této části zjistíme, jaké pracovní prostředí Vás bude nejvíce uspokojovat a motivovat.