Tým kolegyň

Alexandra Filipová 


Alex je HR profesionálem s praktickým a pragmatickým přístupem. V personalistice se zaměřuje na identifikaci a zlepšení klíčových HR procesů na základě firemní strategie. Další její silnou disciplínou je nábor a následná identifikace klíčových zaměstnanců a práce s nimi. 

 Má dlouholeté komplexní HR zkušenosti. Poskytuje externí i interní služby HR business partnera a samostatného personálního specialisty.

Alex disponuje certifikací k interpretaci Hoganových testovacích metod.

V posledních letech se věnovala zejména outplacementu, rozvojovým a vzdělávacím plánůmimplementaci nových personálních softwarů a mentoringu začínajících kolegů. 

Mezi její klienty patří menší i větší společnosti zpravidla z finanční sféry, tech start-upy, advokátní kanceláře, poradenské společnosti, ale i společnosti z oblasti zdravotnictví a neziskové sféry. Markéta Odvárková 


Markéta je certifikovaná koučka se silnou empatií, schopností napojit se na klienta a otevřít bezpečný a tvůrčí pracovní prostor.

Jako kouč se specializuje na hlas, komunikaci, sebevyjádření, autentický hlasový projev a všechny výzvy, které jsou s těmito tématy spojené. Disponuje certifikací ACC podle ICF.

Disponuje též certifikací pro práci s talenty podle metodiky CliftonStrengths® od společnosti Gallup,

Markétinou silnou stránkou, kterou při své práci využívá je zejména empatie, kreativní myšlení, nápaditost, komplexní myšlení v souvislostech, schopnost nadhledu, pozitivní energie a zájem o druhé a všestrannou muzikálnost. 

U klientů řeší práci s hlasem, zlepšení prezentace, trému před vystoupením a obavy z konfrontace. 

Poslední 3 roky se věnuje rozvoji individuálních klientů i firemním projektům.  Veronika Novotná


Veronika působí od roku 2022 jako samostatný HR Profesionál, který buduje HR povědomí zejména v oblasti Kariérového poradenství. Zároveň rozšířila své služby o nabídku Externího HR partnera. 

Veronika disponuje více jako pětiletou praxí s komplexními personálními agendami.

Ve své práci uplatňuje dosavadní praktické HR zkušenosti, ale i poznatky z psychologie, která je jejím velkým koníčkem. 

Ve své praxi se věnuje i diagnostikám, zaměřeným na širokou škálu poznání lidské osobnosti a zároveň pracuje jako mentor. 

Veronika nabízí pomoc firmám v jejich začátcích s HR procesy, které ještě nemají nastavené nebo je potřebují zefektivnit.

Její klienti jsou nejčastěji z řad menších společností (do 100 zaměstnanců) a start-upů všech zaměření.